Timetable

S.No Description Click here
1 B.Tech IV- II Regular Examinatons - June 2024 Download
2 B.Tech II-II Midterm 1 examinations April- May 2024 Download
3 I B.Tech II semester MIDTERM-I April 2024 Download
4 R18 B.Tech IV-II SEM MID-1 Examinations Mar 2024 Download
5 R18 B.Tech III-I Regular exam timetables March 2024 Download